Auteur — Pieter de Ruijter

Maatregelen Corona virus

16.03.2020

Maatregelen Corona virus

Naar aanleiding van de verspreiding van het Coronavirus en de desbetreffende maatregelen die de Nederlandse overheid en de wereld gezondheidsorganisatie WHO op dit ogenblik nemen en/of genomen hebben, wensen wij u op de hoogte te houden van de acties die wij als Solina Nederland nemen om de impact zoveel mogelijk te beperken en de verdere continuïteit zo goed mogelijk te kunnen blijven garanderen.

Volgende voorzorgsmaatregelen werden ondertussen genomen bij Solina Group en Solina Nederland specifiek:

1. Omwille van de "ongewone" situatie waarmee we allen geconfronteerd worden, zijn er preventieve initiatieven genomen om het Solina personeel zo goed mogelijk in te lichten en te beschermen, met betrekking tot hygiëne, thuiswerk en reisbeperkingen.

2. Verder laten wij onze productie in een gewijzigd ploegensysteem uitvoeren – dit op advies van de federale overheid – en zullen roterende teams bij orderadministratie te uwer beschikking staan om de bestellingen en leveringen te garanderen.

3. Er werd een crisis cel opgericht binnen ons Supply Chain team voor een dagelijkse opvolging van de levering grondstoffen en verpakkingen. Wij doen ons uiterste best om de leveringen van uw bestellingen te blijven garanderen. Indien er zich toch leveringsproblemen zouden voordoen, zullen wij niet nalaten, u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook de nodige alternatieven te zoeken om u zo goed mogelijk te blijven beleveren. Op dit ogenblik is er voldoende voorraad aanwezig om verdere leveringen te kunnen garanderen.

4. We gaan er dan ook vanuit dat de toekomstige bestellingen en leveringen verder zo correct mogelijk zullen uitgevoerd worden voor reeds goedgekeurde of gecontracteerde referenties. Echter wij rekenen op uw begrip in geval er zich tekorten zouden voordoen door omstandigheden buiten onze controle.

Wij hopen met zijn allen dat deze situatie zich snel zal corrigeren en staan te allen tijde te uwer beschikking voor verdere informatie.